สำนักผังเมืองรวม ร่วมกับ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ จัดทำสื่อเผยแพร่โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา

สำนักผังเมืองรวม ร่วมกับ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ จัดทำสื่อเผยแพร่โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา และขอเชิญชวนทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อลุ้นรับรางวัลพิเศษ จำนวน 1 รางวัล และของที่ระลึกสำหรับ 50 ท่านแรก ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

คลิก...ตอบแบบสอบถาม