ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี โดยได้จัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิหลากหลายรูปแบบ เพื่อเผยแพร่และจำหน่ายเป็นประจำทุกปี ในโอกาสที่งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้ขอความกรุณาจากกรมฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว และแสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ โดยขอความกรุณาช่วยจำหน่ายและสั่งผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ 

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม