รณรงค์ "Whisper of Ovary" มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภายในทุกปี

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สานต่อพระปณิธานสู่สานพลังใจศรัทธา ร่วมเป็นหนึ่งพลังรณรงค์  "Whisper of Ovary" มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภายในทุกปี

รายละเอียดเพิ่มเติม