ข่าวประชาสัมพันธ์

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี รายละเอียดเพิ่มเติม

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 7 รายการ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้รับทราบถึงกระบวนการขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์ สามารถดาวน์โหลดคู่มือฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรภา และ Wuhan University ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ (ปริญญาโท) แบบ Double Degree Program เป็นระยะเวลา 2 ปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค7252 สุราษฎร์ธานี ประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ลักษณะนั่ง 2 ตอน รุ่นปี ค.ศ. 1998 ยี่ห้อ มาสด้า สีน้ำตาล-น้ำเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจโดยสามารถยื่นแบบแสดงความต้องการซื้อได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท เลขที่ 439 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 โทร/โทรสาร 0-5647-6605 ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียดเพิ่มเติม