ข่าวประชาสัมพันธ์

การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นแบบความต้องการซื้อได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท เลขที่ 439 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 โทร/โทรสาร 0-5647-6605 ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมข้อแนะนำประกอบการพิจารณาขออนุญาต

รายละเอียดเพิ่มเติม

มูลนิธอนุสรณ์วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดโครงการยกย่องเกรียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยายถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม

     ด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าให้คณะกรรมการฯ จัดทำโครงการผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการดำเนินงานคืนเหย้าชาวจุฬาฯ 2562 กำหนดจัดงาน "คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต" ในโอกาสครบรอบ 102 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม

การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นแบบความต้องการซื้อได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท เลขที่ 439 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 โทร/โทรสาร 0-5647-6605 ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียดเพิ่มเติม