ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส 

กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัย ในวันศูกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วยมูลนิธิคนพิการไทย แจ้งว่า มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน "โครงการกายอุปกรณ์" เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ แขนเทียม ขาเทียม ให้แก่คนพิการและเด็กเล็กที่อยู่ในวัยเรียนที่ยากไร้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการโยธาธิการและผังเมืองร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ : งานค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สานต่อพระปณิธานสู่สานพลังใจศรัทธา ร่วมเป็นหนึ่งพลังรณรงค์  "Whisper of Ovary" มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภายในทุกปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ACMECS Info 8 Summits

ACMECS Info 6 Summits

การประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 8 คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม