ด้วยงานยานพาหนะและสถานที่ จะทำการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองพระราม ๙ จึงปิดการให้บริการเว็บไซต์ต่างๆ ของกรมฯ วันอาทิตย์ที่ 18 มี.ค. 2561 เวลา 07.00 -20.00 น.  จึงขออภัยในความไม่สะสวกมา ณ ที่นี้

ข่าวกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวงานผังเมืองรวม

ชวนดูวีดีโอ

คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข
คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข
โครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดน่าน
โครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดน่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กับการปฏิรูปประเทศไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กับการปฏิรูปประเทศไทย