แบบบ้าน ขนาด (ต.ร.ม.) ฐานรากเสาเข็ม (บาท) ฐานรากแผ่ (บาท) ดาวน์โหลด
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1 70 1,020,000 972,000
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2 120 1,460,000 1,381,000
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 3 156 1,668,000 1,588,000
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4 180 1,910,000 1,824,000
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 5 224 2,009,000 1,899,000
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6 70 1,227,000 1,102,000
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7 120 1,528,000 1,459,000
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 156 1,703,000 1,622,000
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9 180 2,001,000 1,872,000
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 10 224 2,145,000 2,035,000