กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 กรกฏาคม 2016 เวลา 06:07 น.
 

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known. in \\192.168.100.59\service_6\office\j_law\plugins\content\mavikthumbnails.php on line 384

Warning: copy(http://www.dpt.go.th/legal/images/stories/New_icons_11.gif) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known. in \\192.168.100.59\service_6\office\j_law\plugins\content\mavikthumbnails.php on line 384

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known. in \\192.168.100.59\service_6\office\j_law\plugins\content\mavikthumbnails.php on line 384

Warning: copy(http://www.dpt.go.th/legal/images/stories/New_icons_11.gif) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known. in \\192.168.100.59\service_6\office\j_law\plugins\content\mavikthumbnails.php on line 384

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known. in \\192.168.100.59\service_6\office\j_law\plugins\content\mavikthumbnails.php on line 384

Warning: copy(http://www.dpt.go.th/legal/images/stories/New_icons_11.gif) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known. in \\192.168.100.59\service_6\office\j_law\plugins\content\mavikthumbnails.php on line 384

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

- การศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในกลุ่มประเทศอาเซียน 

- ศัพท์บัญญัติว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของประเทศบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

   Laws of Brunei Chapter 143 Town and Country Planning (Development Control)

- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของประเทศประเทศกัมพูชา (Cambodia)

   Sub-Decree #86 on Construction Permit

- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

   Law of The Republic of Indonesia No.28 of 2002 Concerning Buildings

- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของประเทศลาว (Laos)

   Law on Construction

- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

   Laws of Malaysia Act 133 Street, Drainage and Building Act 1974

- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของประเทศเมียนมาร์ (Myanmar)

   Myanmar National Builiding Code 2012 และ Yangon City Development Council

- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)

   Presidential Decree No. 1096 - Adopting a National Building Code of the Philippines

- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

   Building Control Act

- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของประเทศเวียดนาม (Vietnam)

   Law on Construction

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2015 เวลา 04:37 น.
 

 
    นายบรรณรักษ์ สุวัณณปุระ
    ผู้อำนวยการกองนิติการ