Print

การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 3

การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 3 จำนวน 15 โครงการ

1.โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนเพิ่มสิน

2.โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช

3. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยรามอินทรา 39 และถนนสุขาภิบาล

4. โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองลำหม้อแตก

5. โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองพระยาสุเรนทร์

6. โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน

7. โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองบางซัน

8. โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองสามวา 1

9. โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองสามวา 2

10. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนพระราม 2 ซอย 28 เชื่อมกับถนนจอมทอง

11. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยรามคำแหง 53 ซอยลาดพร้าว 106 และซอยลาดพร้าว 110

12. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยรามคำแหง 24 ซอยรามคำแหง 12

13. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมถนนเพชรเกษม – ถนนหนองใหญ่ – ถนนกัลปพฤกษ์

14. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเทียมร่วมมิตร

15. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจตุโชติ – ถนนพระยาสุเรนทร์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี

สรุปผลการจัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 3