ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
20 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
ร่างประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม(เพิ่มเติม) กิจกรรม:ปรับปรุงสะพานคนเดินข้ามตลาดริมน้ำ 3 อำเภอ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
12 มิ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.นครนายก
(ร่าง)ประกาศโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้่ำนครนายก บริเวณศาลเจ้าพ่อองครักษ์ (ต่อเนื่องแนวเขื่อนเดิม) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว 24.00 เมตร
ประกาศ
06 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางตะบูน ระยะที่ 2
ประกาศ
05 มิ.ย. 2561 / 2560
สนง.ยผจ.ตาก
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านแม่สลิด หมู่ 1 และ หมู่ 2 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ประกาศ
04 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ระยะที่ 2
ประกาศ
28 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
ร่างประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม (เพิ่มเติม) กิจกรรม: ปรับปรุงสะพานคนเดินข้ามตลาดริมน้ำ ๓ อำเภอ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
23 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ตราด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวบริเวณสะพานท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวบ้านแหลมศอก ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
17 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณชุมชนศรีมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรม:ก่อสร้างถนนสายรองภายในโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
16 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว ๘๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
11 พ.ค. 2561 / 2560
สนง.ยผจ.พัทลุง
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแสนสุขลำปำ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
09 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำน่าน เพื่อการท่องเที่ยวยามค่ำคืนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
08 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรปราการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนหินทิ้งป้องกันน้ำท่วมชายฝั่งทะเลบางปู ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (ในส่วนงานก่อสร้างผิวจราจรและคันทาง) ความยาว 815 เมตร
ประกวดราคา/สอบราคา
07 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สกลนคร
ประกวดราคาโครงการสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโครงสร้างกิจกรรมภายในฟาร์มตัวอย่าง - ปรับปรุงพลับพลาที่ประทับ และอาคารทรงร่ม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประกวดราคา/สอบราคา
07 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สกลนคร
ประกวดราคาโครงการสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมระบบการให้น้ำพืชในฟาร์มตัวอย่าง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประกวดราคา/สอบราคา
03 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ระนอง
ประกวดราคาจ้าง โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดนิทรรศการเรือนรับรองที่ประทับ รัชกาลที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
01 พ.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายของกรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
30 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.นครนายก
(ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณศาลเจ้าพ่อองครักษ์ (ต่อเนื่องแนวเขื่อนเดิม) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว 24.00 เมตร
ประกาศ
25 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่งหน้าวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
24 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
ประกาศ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร และถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.7 กิโลเมตร
ประกวดราคา/สอบราคา
24 เม.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านวังเตย-บ้านสวนขวัญ จุดเริ่มต้น บ้าน สท.ปราณี-ทางเข้าบ้านช่างดิน หมู่ 12 ตำบลตลุกดู่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคา/สอบราคา
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l 182 l 183 l 184 l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l 194 l 195 l 196 l 197 l 198 l 199 l 200 l 201 l 202 l 203 l 204 l 205
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th