ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
10 ส.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเมืองกาญจน์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 58 เหนือน้ำ) ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 1,235 เมตร
ประกาศ
10 ส.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกลางน้อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 60 ท้ายน้ำ) ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 837 เมตร
ประกาศ
10 ส.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไคสี หมู่ 5 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 53 เหนือน้ำ) ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ ความยาว 957 เมตร
ประกาศ
10 ส.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเชียงแสนน้อย หมู่ 7 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมบ้านสบคำปี 59) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 1,032 เมตร
ประกาศ
10 ส.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 55) ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ความยาว 812 เมตร
ประกาศ
10 ส.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าสุขสันต์ หมู่ที่ 16 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 ท้ายน้ำ) ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ความยาว 944 เมตร
ประกาศ
10 ส.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าอุเทน หมู่ที่ 3 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 58 ท้ายน้ำ) ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 776 เมตร
ประกาศ
10 ส.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปงของ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 60 เหนือน้ำ) ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 2,035 เมตร
ประกาศ
10 ส.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากชม หมู่ 3 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 2,049 เมตร
ประกาศ
10 ส.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพนอม หมู่ที่ 3 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 ท้ายน้ำ) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 740 เมตร
ประกาศ
10 ส.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 57 เหนือน้ำ) ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ความยาว 922 เมตร
ประกาศ
10 ส.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสะง้อ หมู่ที่ 2 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 54) ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ความยาว 836 เมตร
ประกาศ
10 ส.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสันต้นเปา ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน ถึงบ้านหาดบ้าย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 58 ไปท้ายน้ำ) ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 840 เมตร
ประกาศ
10 ส.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองเดิ่นท่า หมู่ 1 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 58 ท้ายน้ำ) ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ความยาว 1,015 เมตร
ประกาศ
10 ส.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเล็บมือ หมู่ที่ 5 (ปากห้วยบังบาตรลงท้ายน้ำ) ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ความยาว 800 เมตร
ประกาศ
10 ส.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ
10 ส.ค. 2560 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารตึกบัญชาการ 2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
ประกาศ
08 ส.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
ก่อสร้างโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนรัษฎา หมู่ที่ ๕ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ประกาศ
03 ส.ค. 2560 / 2558
สนง.ยผจ.ตรัง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือบ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
31 ก.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.แพร่
ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สักและอาคารไม้เก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จังหวัดแพร่ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th