ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน (ระยะที่ 1) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่ศาลเจ้าถึงสะพานข้ามแม่น้ำน่าน ฝั่งตรงข้ามวัดปากน้ำโพเหนือ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ความยาว 802 เมตร
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ม.1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ความยาว 947 เมตร
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ระยะ 3) ความยาว 993 เมตร
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ม.2 ต.บางหลวง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 508 เมตร
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านหนองวัวแดง ม.๔ ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง (จุดที่ ๒) ความยาว ๙๖๑ เมตร
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณ ม.4 ถึง ม.3 บ้านท่าระบาด ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 549 เมตร
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม (เพิ่มเติม) บ้านไร่ ม.7 บ้านท่าขาม ม.8 และบ้านท่าเดื่อ ม.9 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ความยาว 1,207 เมตร
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ม.1 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ความยาว 419 เมตร
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านดงเจริญ ม.๑๐ เชื่อมบ้านดงเหนือ ม.๘ ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ความยาว ๖๕๐ เมตร
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านเกาะฝ้าย ม.4 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ความยาว 765 เมตร
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย ม.7 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 403 เมตร
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านหนองวัวแดง ม.๔ ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง (จุดที่ ๑) ความยาว ๙๓๘ เมตร
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปาย ม.๑ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ความยาว ๙๐๐ เมตร
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอำนาจเจริญ ระยะที่ 1 จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสอบเทียบค่าแรงมาตรฐาน (Classs 0.5) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
20 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ตาก
โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังเจ้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ประกาศ
19 ต.ค. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ํ่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
ประกาศ
17 ต.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองหว้า ตำบลงัวบา เชื่อมบ้านโนน ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.000 กม.
ประกาศ
12 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านปากระวะ ม.5 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ความยาว 1,099 เมตร
ประกวดราคา/สอบราคา
12 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 3 จ.เชียงราย
ประกวดราคา/สอบราคา
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th