ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
23 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.เชียงราย
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองหลวง (ระยะที่่ ๑) (เส้นทางจักรยาน) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
21 มี.ค 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายฝั่งแหลมงู ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ความยาว ๓๐๐ เมตร
ประกาศ
21 มี.ค 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนงิ้ว (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ ๙ ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ความยาว ๔๙๓ เมตร
ประกาศ
21 มี.ค 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปงของ หมู่ที่ ๑๐ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี ๕๙ เหนือน้ำ) ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว ๑,๔๙๐ เมตร
ประกาศ
21 มี.ค 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลเจ้าแม่คลองทอง หมู่ ๘ ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม ความยาว ๓๓๘ เมตร
ประกาศ
21 มี.ค 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านดอนสวรรค์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว ๖๔๐ เมตร
ประกาศ
21 มี.ค 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านหินลาด ม.๖ ถึงบ้านแสนตอ ม.๑๐ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.กุดชมพู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ความยาว ๑,๒๗๐ เมตร
ประกาศ
21 มี.ค 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยขะยุง บ้านท่าเมืองใหม่ ม.๙–๖ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ความยาว ๑,๕๔๓ เมตร
ประกาศ
21 มี.ค 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ ๒
ประกาศ
18 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สมุทรปราการ
ร่างประกาศและร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 12 บริเวณบ้านสีล้ง ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
18 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สมุทรปราการ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 9 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
18 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สมุทรปราการ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 8 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 455 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
17 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ลำพูน
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟเชียงใหม่-ลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
17 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรเส้นทางสี่แยกประจวบ - แยกบ้านหนองเสือ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
17 มี.ค 2560 / 2560
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองริมตลิ่งแม่น้ำกก เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังกวัดเชียงราย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
17 มี.ค 2560 / 2559
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดใต้โกสุม หมู่ที่ 11 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ความยาว 200 เมตร)
ประกาศ
16 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.เชียงราย
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงทางขึ้นลงท่าเรือแพขนานยนต์ (บั๊ค) และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเรือและบริเวณที่จอดรถ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
15 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเส้นทางบ้านหาดเสด็จ - บ้านทุ่งมะเม่า ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
14 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนฉลองวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 140,000,000 บาท
ประกาศ
13 มี.ค 2560 / 2560
สำนักสถาปัตยกรรม
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตำบลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ประกวดราคา/สอบราคา
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th