ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
22 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความยาว 250 เมตร
ประกาศ
22 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.แพร่
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านปากจอกตะวันตก ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
22 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความยาว 270 เมตร
ประกาศ
22 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ร่างประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางเพชรเกษม-นาสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
21 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.จันทบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพญากำพุช หมู่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ความยาว ๒๕๐ เมตร
ประกาศ
21 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 4 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 450 เมตร
ประกาศ
21 ก.พ. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
20 ก.พ. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและบริเวณรอบอาคารที่ทำการกรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระราม 9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
19 ก.พ. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (Switch) ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
19 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และท่าเทียบเรือ บริเวณวัดบางพรม หมู่ที่5 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
19 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดโพธิ์งาม หมู่ที่2 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 223 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
19 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ชัยภูมิ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาหนองผักปังสวนสุขภาพตะโกดัดแห่งประเทศไทย ณ หนองผักปัง หมู่ที่ ๑ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศ
16 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ศรีสะเกษ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 รายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (งานก่อสร้างอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (OTOP)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคา/สอบราคา
16 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สระบุรี
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดชุ้ง (ระยะที่ 2) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ความยาว 450 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
15 ก.พ. 2561 / 2560
สนง.ยผจ.เลย
ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สกายวอล์ค พระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ประกวดราคา/สอบราคา
15 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 9 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 200 เมตร
ประกาศ
15 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุสิ่งของพระราชทาน ห้องรับรองพระบรมวงศานุวงศ์ สื่อมัลติมีเดีย
ประกวดราคา/สอบราคา
15 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สระบุรี
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทุกชนิด จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ประกาศ
15 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สระบุรี
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดบ้านชุ้ง (ระยะ 2) ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ประกาศ
15 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก (ทดแทนบริเวณที่ชำรุดเสียหายตั้งแต่หน้าพิพิธภัณฑ์ หล่มศักดิ์ ถึงสะพานท่ากกโพธิ์) ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l 182 l 183 l 184 l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l 194 l 195 l 196 l 197 l 198 l 199 l 200 l 201
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th