ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
28 มิ.ย. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศ
27 มิ.ย. 2560 / 2560
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
27 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน กิจกรรม พัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (บึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
23 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ระยะทาง 1.500 กม.)
ประกาศ
23 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ลพบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและขยายสาธารณูปโภค/ระบบรักษาความปลอดภัยสวนลิง เพิ่มเติม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 กิจกรรม
ประกาศ
21 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม (ความยาว 100 เมตร)
ประกาศ
16 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.แพร่
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สักและอาคารไม้เก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกวดราคา/สอบราคา
16 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ยะลา
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาขยะติดเชื้อ จังหวัดยะลา
ประกาศ
14 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ขอนแก่น
ร่างประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรายการก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์และอาคารประกอบพร้อมปรับภูมิทัศน์พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
14 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พังงา
ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการท่าเรือช่องหลาดรองรับเรือเฟอร์รี่ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ประกาศ
14 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พังงา
ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการท่าเรือมาเนาะห์รับเรือเฟอร์รี่ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ประกาศ
13 มิ.ย. 2560 / 2559
สนง.ยผจ.พังงา
ปรับปรุงร่างประกาศโครงการท่าเรือคลองหิน บ้านย่านสะบ้า หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ประกวดราคา/สอบราคา
13 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พังงา
ปรับปรุงร่างประกาศโครงการท่าเทียบเรือคลองเหีย หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ประกวดราคา/สอบราคา
13 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พังงา
โครงการท่าเทียบเรือบ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ประกวดราคา/สอบราคา
13 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พังงา
ปรับปรุงร่างประกาศโครงการท่าเทียบเรือบ้านแหลมหัวล้าน หมู่ที่ 5 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ประกวดราคา/สอบราคา
12 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ร้อยเอ็ด
ประกวดโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านอีง่อง-ทางแยกตำบลลิ้นฟ้า ตำบลจตุรพักตรพิมาน จังวหวัดร้อยเอ็ด (แอลฟัลติกคอนกรีต) ระยะทาง 1.090 กิโลเมตร
ประกวดราคา/สอบราคา
12 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.นครราชสีมา
โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อประกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประกวดราคา/สอบราคา
12 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ขอนแก่น
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศยกเลิกโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบรอบวงจรกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รายการก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์/ปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธมณฑลอีสาร จังหวัดขอนแก่น
ประกาศ
08 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างงานจัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
07 มิ.ย. 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหลวงและบริเวณโดยรอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประกวดราคา/สอบราคา
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th