โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน (ระยะที่ 1) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่ศาลเจ้าถึงสะพานข้ามแม่น้ำน่าน ฝั่งตรงข้ามวัดปากน้ำโพเหนือ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ความยาว 802 เมตร ( 20 ต.ค. 2560 / 2561 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง )
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ม.1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ความยาว 947 เมตร ( 20 ต.ค. 2560 / 2561 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง )
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ระยะ 3) ความยาว 993 เมตร ( 20 ต.ค. 2560 / 2561 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง )
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ม.2 ต.บางหลวง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 508 เมตร ( 20 ต.ค. 2560 / 2561 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง )