ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองหลวง (ระยะที่่ ๑) (เส้นทางจักรยาน) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 23 มี.ค 2560 / 2560 : สนง.ยผจ.เชียงราย )
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายฝั่งแหลมงู ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ความยาว ๓๐๐ เมตร ( 21 มี.ค 2560 / 2560 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง )
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนงิ้ว (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ ๙ ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ความยาว ๔๙๓ เมตร ( 21 มี.ค 2560 / 2560 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง )
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปงของ หมู่ที่ ๑๐ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี ๕๙ เหนือน้ำ) ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว ๑,๔๙๐ เมตร ( 21 มี.ค 2560 / 2560 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง )