โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเมืองกาญจน์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 58 เหนือน้ำ) ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 1,235 เมตร ( 10 ส.ค. 2560 / 2561 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง )
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกลางน้อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 60 ท้ายน้ำ) ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 837 เมตร ( 10 ส.ค. 2560 / 2561 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง )
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไคสี หมู่ 5 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 53 เหนือน้ำ) ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ ความยาว 957 เมตร ( 10 ส.ค. 2560 / 2561 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง )
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเชียงแสนน้อย หมู่ 7 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมบ้านสบคำปี 59) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 1,032 เมตร ( 10 ส.ค. 2560 / 2561 : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง )