โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความยาว 250 เมตร ( 22 ก.พ. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.สงขลา )
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านปากจอกตะวันตก ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 22 ก.พ. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.แพร่ )
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความยาว 270 เมตร ( 22 ก.พ. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.สงขลา )
ร่างประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางเพชรเกษม-นาสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 22 ก.พ. 2561 / 2561 : สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์ )