ค้นหาข้อมูลประกาศประกวดราคา/สอบราคา :

   วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ     ยกเลิก    ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก     หน่วยงาน :  
           วิธีการ :   ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ประกวดราคา     สอบราคา                 
 
วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
วิธีการ
สถานะ
23 ก.พ. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่โกรกกราก ระยะที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
23 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และท่าเทียบเรือ บริเวณวัดบางพรม หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 200 เมตร ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
23 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ชัยภูมิ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาหนองผักปังสวนสุขภาพตะโกดัดแห่งประเทศไทย ณ หนองผักปัง หมู่ที่ ๑ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
23 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภุมิทัศน์บริเวณวัดโพธิ์งาม หมู่ที่ 2 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 223 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
22 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ศรีสะเกษ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 รายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (งานก่อสร้างอาคารและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (OTOP)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
22 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พัทลุง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลน้อย ตำบลพนางตุง, ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
22 ก.พ. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
22 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกสายบุญพามี-เพชรเกษม-หนองกรูด ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.820 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
21 ก.พ. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
21 ก.พ. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลย่านซื่อ (ระยะที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
21 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สุพรรณบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดโลกาทิพยาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๒๓๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
21 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุสิ่งของพระราชทาน ห้องรับรองพระบรมวงศานุวงศ์ สื่อมัลติมีเดีย
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
21 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.นนทบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้อม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดขวัญเมือง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ความยาว ๑๖๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
21 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ลำพูน
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณสะพานปงชัย ข้ามแม่น้ำทา อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
21 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เลย
ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สกายวอล์ค พระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
19 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าคา พร้อมปรับปรุงภุมิทัศน์ บริเวณวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส หมู่ที่ 1 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 330 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
19 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ร้อยเอ็ด
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบระบายและทางเท้าถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
16 ก.พ. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารรายงาน แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
16 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารนักท่องเที่ยวให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ อาคารข้อมูลข่าวสาร สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
15 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อ่างทอง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ความยาว 210 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l 182 l 183 l 184 l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l 194 l 195 l 196 l 197 l 198 l 199 l 200 l 201 l 202 l 203 l 204 l 205 l 206 l 207 l 208 l 209 l 210 l 211 l 212 l 213 l 214 l 215 l 216 l 217 l 218 l 219 l 220 l 221 l 222 l 223 l 224 l 225 l 226 l 227 l 228 l 229 l 230 l 231 l 232 l 233 l 234 l 235 l 236 l 237 l 238 l 239 l 240 l 241 l 242 l 243 l 244 l 245 l 246 l 247 l 248 l 249 l 250 l 251 l 252 l 253
พัฒนาระบบโดย ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster