ค้นหาข้อมูลประกาศประกวดราคา/สอบราคา :

   วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ     ยกเลิก    ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก     หน่วยงาน :  
           วิธีการ :   ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ประกวดราคา     สอบราคา                 
 
วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
วิธีการ
สถานะ
18 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศจังหวัดนครนายก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณศาลเจ้าพ่อองครักษ์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว 24.00 เมตร (ครั้งที่ 3)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
14 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
14 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อ่างทอง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
13 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ระยะที่ 2
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
05 มิ.ย. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม (เพิ่มเติม) กิจกรรม : ปรับปรุงสะพานคนเดินข้ามตลาดริมน้ำ ๓ อำเภอ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
30 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ตราด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวบริเวณสะพานท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวบ้านแหลมศอก ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
25 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.คลองบางใหญ่ จากหมู่บ้านภักดี ถึงหมู่บ้านสิงห์เทา (ฝั่งซ้าย) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
25 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองบางใหญ่ เพิ้อป้องกันอุทกภัยในเขตเมืองรายการก่อสร้างดาดท้องคลองบางใหญ่ มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ เมตร โดยวิธัคัดเลิอก งบประมาณ ๔๘,๕๔๐,๐๐๐ บาท
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
25 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.คลองบางใหญ่ จาก หมู่บ้านภักดี ถึงหมู่บ้านสิงห์เทา (ฝั่งขวา) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
24 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณชุมชนศรีมหาสารคาม อำเภอเมืองฯ จ.มหาสารคาม กิจกรรม : ก่อสร้างถนนสายรองภายในโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
22 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่๑ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว ๘๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
22 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ร้อยเอ็ด
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรณชัยชาญยุทธ (ช่วงที่ ๒) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
22 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.นครนายก
ประกาศโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณศาลเจ้าพ่อองครักษ์ (ต่อเนื่องแนงเขื่อนเดิม) ตำบลบทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว 24.00 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก
16 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านโนนเขวา ม.4 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
16 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำน่าน เพื่อการท่องเที่ยวยามค่ำคืนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
16 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.คลองบางใหญ่ จากหมู่บ้านภักดี ถึงหมู่บ้านสิงห์เทา (ฝั่งซ้าย) ตำบลกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
15 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรปราการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนหินทิ้งป้องกันน้ำท่วมชายฝั่งทะเลบางปู ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (ในส่วนงานก่อสร้างผิวจราจรและคันทาง) ความยาว ๘๑๕ เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
15 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สกลนคร
โครงการสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมโครงสร้างกิจกรรมภายในฟาร์มตัวอย่าง - ปรับปรุงพลับพลาที่ประทับ และอาคารทรงร่ม
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
15 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สกลนคร
โครงการสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมระบบการให้น้ำพืชในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
10 พ.ค. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายของกรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l 182 l 183 l 184 l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l 194 l 195 l 196 l 197 l 198 l 199 l 200 l 201 l 202 l 203 l 204 l 205 l 206 l 207 l 208 l 209 l 210 l 211 l 212 l 213 l 214 l 215 l 216 l 217 l 218 l 219 l 220 l 221 l 222 l 223 l 224 l 225 l 226 l 227 l 228 l 229 l 230 l 231 l 232 l 233 l 234 l 235 l 236 l 237 l 238 l 239 l 240 l 241 l 242 l 243 l 244 l 245 l 246 l 247 l 248 l 249 l 250 l 251 l 252 l 253 l 254 l 255 l 256 l 257 l 258 l 259
พัฒนาระบบโดย ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster