ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ( กาญจนบุรี )
ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสีชัง ( ชลบุรี )
ผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ - คลองหลวง - ธัญบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ( ปทุมธานี )
ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ( ชลบุรี )
ผังเมืองรวมชุมชนชนชายแดนบ้านห้วยต้นนุ่น ( แม่ฮ่องสอน )