ผังเมืองรวมชุมชนทาสบเส้า จังหวัดลำพูน

ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง

ผังเมืองรวมเมืองเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี

ผังเมืองรวมชุมชนย่านดินแดง-อิปัน-สินปูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา